Pradžia Pradžia Projektas „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę”
Atnaujintas: 2015-09-01 16:30

Projektas „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę”

Projekto tikslas veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas valstybės ir savivaldybių institucijų teikiamas paslaugas verslui.

Projekto įgyvendintojai     

Kaip viskas veikia?

Asmuo, norintis gauti valstybės institucijos teikiamą paslaugą ar pateikti prašymą, tai gali padaryti net neišeidamas iš namų. Kaip tai padaryti:

Paslaugų gavėjas, prisijungęs prie internetinio portalo www.epaslaugos.lt, pasirenka norimą gauti paslaugą ar norimą pateikti prašymą ir užpildo visus privalomus laukus, prideda reikalingus dokumentus el. būdu.

Užpildyta prašymo forma automatiškai el. priemonių pagalba patikrinama su centriniais duomenų registrais (pavyzdžiui, juridinio asmens įregistravimas Juridinių asmenų registre, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės biudžetams bei fondams, į kuriuos mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija ir kt.).

Prašymo forma su pridėtais dokumentais el. būdu automatiškai perduodama atitinkamai valstybės ar savivaldybės institucijai, kuri toliau nagrinėja pateiktą prašymą ir priima atitinkamą sprendimą.

Jeigu paslauga mokama, paslaugų gavėjas el. būdu gauna pranešimą apie reikalingą atlikti apmokėjimą ir tai atlieka el. bankininkystės pagalba. Informacija apie apmokėjimą automatiškai el. būdu perduodama prašymą nagrinėjančiai valstybės institucijai.

Paslaugų gavėjas leidimą gauna paprastu paštu, el. paštu arba atvykdamas į atitinkamą valstybės instituciją.  

Teikiama nauda:

  • Paslaugų gavėjui nebereikia vykti į valstybės ar savivaldybės instituciją pateikti prašymo ir kitų reikalingų dokumentų fiziniu būdu.
  • Paslaugų gavėjui nebereikia rengti (pavyzdžiui, daryti dokumento kopijos) ir pateikti dokumentų, kuriuose nurodoma valstybės registruose saugoma informacija.
  • Jeigu paslauga yra mokama, tai paslaugos gavėjui nebereikia vykti į banką (ar kitą instituciją, kurioje galimas mokėjimo atlikimas) ir gauti mokėjimo pavedimą ar banko žymą arba kvitą, patvirtinantį, kad valstybės rinkliava yra sumokėta.
  • Paslaugų gavėjas leidimą gauna jam patogiausiu būdu.

Projekto rezultatai

 Elektronizuotos 29 valstybės institucijų teikiamos paslaugos (pavyzdžiui, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduodamą „Kelionių organizatoriaus pažymėjimą“ galima išsiimti internetu).

Elektronizuotos 23 savivaldybės institucijų teikiamos paslaugos (pavyzdžiui, savivaldybių išduodamą „Leidimą organizuoti renginius“ dabar jau galima išsiimti internetu).

111 prašymų formų perkelta į el. erdvę (pavyzdžiui, „Prašymą suteikti pieno supirkėjo statusą“ galima pateikti internetu).

Iš viso elektronizuotos 32-iejų valstybės institucijų, 10-ies visuomenės sveikatos centrų ir 3-ijų savivaldybių teikiamos paslaugos ir / ar prašymų formos. 

 

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas


Lengvesnė pradžia Tavo verslui!

Pradėk nuosavą verslą paprasčiau naudodamasis epaslaugos.lt!

Gauk leidimą verslui paprasčiau!